• Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trên đất Ô Môn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 93,4 %. Phần lớn người dân sống bằng nghề nông.             Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, những năm qua, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành trung ương Đảng(khóa VII) về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo và Nghị quyết Hội ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1